• noc v muzeu 19.5.
 • kubes 24.5.
 • aktovky 26.5.
 • sloni 27.5.

Kulturní dům města Holic

Kulturní dům města Holic (dále jen KD) vznikl jako nástupnická organizace „Kulturního domu MěstNV v Holicích”, který byl ustanoven zřizovací listinou ze dne 1.července 1960.

Hlavním posláním KULTURNÍHO DOMU je:

Zabezpečovat činnost z oblasti kultury pro obyvatele města, mikroregionu Holicko a okolí. Umožňovat činnost souborů zájmové umělecké činnosti a zájmových aktivit občanů, které působí nebo budou působit pod hlavičkou KD.

Zabezpečovat činnost a provoz specializovaných pracovišť:

 
Poskytujeme služby v oblasti barevného, černobílého tisku, kopírování a skenování - ceník ke stažení zde ...
 
Své poslání plní zejména tím, že pořádá:
 • akce ze všech oblastí dramatického, hudebního a literárního umění 
 • společenské a klubové akce 
 • kurzy a vzdělávací cykly 
 • sympozia, konference, přednášky, besedy a výstavy 
 • nebo vydává periodické a účelové tiskopisy, zabezpečuje propagační materiály pro své účely

Spolupráce s občany a společenskými organizacemi:

KD projednává podněty a připomínky občanů a společenských organizací, které se týkají jeho činnosti a informuje je o způsobu jejich vyřízení. Vedoucí pracovníci organizace jsou povinni přijímat stížnosti občanů a vedoucích zájmových souborů a zajišťovat jejich správné a včasné vyřízení.

Majetek a hospodaření KULTURNÍHO DOMU:

 • Nemovitý majetek (budovy a pozemky) jsou vlastnictvím města Holic a KD je svěřeno hospodaření s ním.
 • Movitý majetek je ve vlastnictví KD. 
 • KD hospodaří podle rozpočtu, který schvaluje městská rada. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy. 
 • Náklady na činnost KD jsou kryty z příjmů z vlastní činnosti a z příspěvků z rozpočtu města, případně z příspěvků dalších fyzických nebo právnických osob.
Naposledy změněno čtvrtek, 12 březen 2015 10:14

Galerie Obrázků

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds