• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Aktuality

Všechny informace k volbám do zasupitelstev obcí jsou zveřejňovány na úřední desce.
Rada města Holic v souladu se Zákonem Č. 561/2004 Sb., O předškolním, Základním, Středním, vyšším Odborněm a jiném vzdělávání (školský Zákon), ve Znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Č. 54/2005 Sb., O náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích vyhlašuje KONKURS na pracovní místo ŘEDITELE/ŘEDITELKY Školní jídelny Holice   Předpokládaný nástup na…
Zastupitelstvo města Holic schválilo dne 22. 6. 2015 „Územní koncept návrhu umístění sportovišť a ostatních funkčních ploch v areálu městského stadionu v Holicích.“ Územní koncept ke stažení zde...
Pardubický kraj ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a dalšími partnery zahájil 26. května 2015 provoz internetového dopravního portálu www.dopravapk.cz Nový portál pomůže řidičům zorientovat se v dopravě. Cílem projektu je vytvoření přehledného dopravního portálu, který bude poskytovat ucelené informace o dopravní situaci v Pardubickém kraji. Motoristé v…
Turistický portál, který poskytuje kompletní informace o kraji, tipy na výlety, možnosti ubytování apod. www.vychodni-cechy.info
HZS Pardubického kraje na svých webových stránkách www.hzspa.cz nabízí možnost zadání informace o místu a datu pálení dřeva a klestí.
Požáry vzniklé rozmrazováním patří mezi časté případy v zimním období v každém roce. Především v zimních měsících, kdy dochází k náhlému snížení venkovní teploty a následně k zamrzání vodovodních potrubí, dopravních prostředků, přístrojů, strojů a armatur.
Několik informací o novém právním předpise, který upravuje problematiku revizí, kontrol a čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Jedná se o Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů, jeho účinnost je od 1. 1. 2011. Současně toto nařízení vlády ruší vyhlášku č. 11/1981…

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds