• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Aktuality

Mateřskou školu Staroholická povede nová ředitelka Lucie Sedláková. Na základě výsledku konkurzního řízení, které se konalo 3. června, ji do uvedené pozice jmenovala Rada města Holic. Lucie Sedláková se vedení příspěvkové organizace města ujme 1. července 2019. Konkurzu se zúčastnily dvě uchazečky.  
Základní škola Holice, Holubova 47, je školské zařízení, jehož zřizovatelem je Město Holice. Poskytuje základní vzdělávání. V souladu se školním vzdělávacím programem, jehož název zní: „Ne pro školu, ale pro život se učíme.“, rozvíjí škola znalosti, dovednosti, návyky a postoje žáků tak, aby byly využitelné v učení i v životě a umožnili dětem…
Dům dětí a mládeže Holice je školské zařízení, jehož zřizovatelem je Město Holice. Působnost, rozsah, zaměření a obsah činnosti DDM vychází z vyhlášky MŠMT ČR 74/2005 Sb. platné od 17.2.2005, o střediscích pro volný čas dětí a mládeže. Tato vyhláška upravuje: okruh účastníků zájmového vzdělávání, formy zájmového vzdělávání, činnost SVČ…
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds