• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Profil Domu dětí a mládeže Holice

Dům dětí a mládeže Holice je školské zařízení, jehož zřizovatelem je Město Holice. Působnost, rozsah, zaměření a obsah činnosti DDM vychází z vyhlášky MŠMT ČR 74/2005 Sb. platné od 17.2.2005, o střediscích pro volný čas dětí a mládeže. Tato vyhláška upravuje: okruh účastníků zájmového vzdělávání, formy zájmového vzdělávání, činnost SVČ a úplatu za zájmové vzdělávání. Dále se DDM Holice řídí Školským zákonem č. 561/2004 Sb., Zákonem o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o právech dítěte. Zájmové vzdělávání podléhá stejným zásadám a cílům jako jakékoliv jiné vzdělávání.

Personální zabezpečení DDM Holice

 • Mgr. Pavel Hojka - ředitel
 • Hana Stárková - vedoucí oddělení techniky, zástupce ředitele v době jeho nepřítomnost, účetnictví a výkazy na počítači
 • Jindra Brandová - vedoucí oddělení SPV
 • Romana Faltysová - vedoucí oddělení estetiky a sport. činnosti
 • Milena Hüblová - vedoucí oddělení TV, vedení pokladny
 • Josef Jílek - domovník
 • Olga Petráková - uklízečka
 • Vladimír Hojka - hlavní účetní

Rozvoj činnosti v DDM:

 • pravidelná činnost (zajistit dostatečnou nabídku s přihlédnutím k zájmu dětí a novým trendům)
 • příležitostná činnost (organizovat tradiční i mimořádné akce)
 • prázdninová činnost (tábory, zájezdy, soustředění, studijní pobyty, …)
 • žáci se specifickými vzdělávacími potřebami, individuální práce s talenty
 • soutěže a přehlídky
 • spontánní činnost
 • odborná pomoc (na základě požadavků jednotlivců)
 • vedlejší hospodářská činnost (vydávání kalendáře, zájezd pro dospělé)
 • zpřístupnění činnosti DDM zdravotně postiženým dětem, mládeži i dospělým
 • spolupráce s médii
 • zajištění sponzorů pro jednotlivé aktivity
 • Rozvoj činnosti je podrobně zpracován v plánu práce na školní rok.

Rozvoj činnosti je podrobně zpracován v plánu práce na školní rok.

.
Naposledy změněno středa, 22 prosinec 2010 02:48
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds