• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Aktuality

Zastupitelé města se po letech volného rozvoje Holic rozhodli obnovit pozici městského architekta. Na základě výběrového řízení, které město uspořádalo byl na tuto pozici zvolen architekt Pavel Hrdý. Městský architekt začne v Holicích působit v průběhu dubna 2019. Městský architekt bude v Holicích vykonávat odbornou konzultační a poradenskou činnost v kontextu architektury a…
MAS Holicko, o.p.s. v partnerství s městem Holice od 1. června 2016 realizuje na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Holice projekt s názvem „Společně za kvalitnějším vzděláváním na území SO ORP Holice“, reg. Číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000033, jež je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavním cílem projektu je vytvoření oficiálního partnerství aktérů…
Internetový mapový server města Holic naleznete na adrese www.gobec.cz/holice Mapový server G-Obec umožňuje obcím a městům veřejně prezentovat na internetu mapové podklady a dokumenty o svém území v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Můžete zde využívat tyto mapové podklady: Google podkladové mapy a letecké snímky Aktuální přístup k mapám katastru nemovitostí…
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds