• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

MAS Holicko, o.p.s. v partnerství s městem Holice

MAS Holicko, o.p.s. v partnerství s městem Holice od 1. června 2016 realizuje na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Holice projekt s názvem „Společně za kvalitnějším vzděláváním na území SO ORP Holice“, reg. Číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000033, jež je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Hlavním cílem projektu je vytvoření oficiálního partnerství aktérů ovlivňujících vzdělávání na území SO ORP Holice (školy, školská zařízení, zřizovatelé, NNO, rodiče dětí, apod.). Spolupráce bude spočívat ve společném informování, vzdělávání a plánování aktivit pro řešení místních problémů a potřeb. To ve výsledku povede k efektivnějšímu řízení škol a zvýšení kvality výuky na Holicku.Výstupemprojektubude střednědobý strategický dokument - místní akční plán (MAP) vzniklý komunitním plánováním. MAP bude zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let a bude zahrnovat oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. 

Více informací o projektu naleznete zde: http://holicko.cz/map-vzdelavani.html

Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds