Vytisknout tuto stránku

Po mnoha letech mají Holice opět městského architekta

Zastupitelé města se po letech volného rozvoje Holic rozhodli obnovit pozici městského architekta. Na základě výběrového řízení, které město uspořádalo byl na tuto pozici zvolen architekt Pavel Hrdý. Městský architekt začne v Holicích působit v průběhu dubna 2019.

Městský architekt bude v Holicích vykonávat odbornou konzultační a poradenskou činnost v kontextu architektury a urbanismu pro potřeby města. Tyto činnosti zahrnují konzultace pro občany, investory, developery. V jeho záběru bude také například péče o veřejné prostranství, kvalitu prostředí ve městě, ochrana architektonických a estetických hodnot, hájení zájmů města, návrhy drobných úprav a příprava podkladů pro další rozvoj Holic.

Kontakt: Ing. arch. Pavel Hrdý
hrdýarchitekt
Smilova 401, Pardubice 53002
+420 605 871 403
www.hrdyarchitekt.cz

Jak nový městský architekt vidí spolupráci s městem a jaké jsou představy o jeho budoucím vývoji?

„Svou práci bych chtěl začít obecnou analýzou města abychom odhalili jeho hlavní problémy. V návaznosti bychom měli nastavit vizi jeho rozvoje, která na zjištěné problémy reaguje.

V rámci průběhu stanovování způsobu směřování města a jeho budoucího vývoje je potřeba nalézt jeho vlastní identitu a ducha místa a toto vše v průběhu času pečlivě posilovat a opečovávat.

Budu usilovat o práci s městem jako s celistvým organismem. Myslím, tím, že drobné i větší zásahy do městského prostoru na sebe reagují, jsou vzájemně propojené, souvisí spolu a vytváří tak dohromady jeden funkční celek.

Za velmi důležitou a nezbytnou složkou všech těchto procesů považuji veřejnost a její reflexi problémů města. Chtěl bych ji proto plně zapojit do diskuze a budu velice rád za interakci.

Jaký je cíl?
Moje představa Holic je více méně přirozená - jde o město, ve kterém se příjemně žije, má fungující a přívětivé centrum, místní se rádi vrací domů a přespolní? – ti je přijíždí obdivovat
?“

„Věřím, že najdeme společnou cestu k vzájemné diskuzi a následně i práci na zvelebování Holic.“

Pavel Hrdý se narodil před 36 lety v Pardubicích, kde v současné době žije s rodinou. Vystudoval fakultu architektury na ČVUT v Praze. V rámci studia spolupracoval s ateliérem DAD Studio v Hradci Králové a od roku 2014 vede vlastní ateliér „hrdýarchitekt“.

Naposledy změněno pondělí, 12 srpen 2019 08:32