• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Spolky a sdružení

Spolek Kultura pro město vznikl v roce 2007 a sdružuje obyvatele Holic, kteří se rádi baví a rádi zabaví i ostatní. Každoročně pořádá akce spojené s lidovými tradicemi, kulturou či gastrozážitky, často koncipované jako akce pro rodiny s dětmi. Některé z nich mají charitativní charakter s tím, že z jejich…
O PROJEKTU: Posláním Charity je vnímat potřeby lidí a reagovat na ně. V hojně navštěvovaném Rodinném a vzdělávacím centru Holoubek rodiče často sdílejí zkušenost s obtížným pracovním uplatněním po ukončení rodičovské dovolené. Taktéž je nezřídka diskutováno téma nalezení rovnováhy mezi rodinou a prací. Proto tým dobrovolnic z Rodinného a vzdělávacího…
Dechový orchestr Kulturního domu města Holic je amatérské hudební seskupení, které navazuje na tradici dechové hudby ve třetím největším městě pardubického okresu, jež sahá až do 30. let 19. století. Největší rozmach tohoto tělesa nastal v polovině 80. let 20. století pod taktovkou dirigenta Jaroslava Kocourka. Od roku 2012 je uměleckým…
Radioklub OK1KHL Holice vznikl před více jak 50 lety a je v současnosti samostatným občanským sdružením s vlastní právní subjektivitou. Jeho aktivita byla v jednotlivých obdobích různá. V 60. letech byl klub velmi aktivní v amatérském vysílání. V 70. letech byl zase úspěšný v práci s mládeží. Radioklub byl v…
Ochotnické divadlo má v Holicích dlouholetou tradici. Vždyť již v roce 1843 se v radničním hostinci hrálo první ochotnické představení, kterým byla hra „Svatý Jan“. A od té doby se v Holicích vesele ochotničí dál. Nebude jistě na škodu uvést několik dat a jmen souborů, které se za ta dlouhá…
Základní organizace Českého svazu včelařů v Holicích byla původně založena v roce 1905 jako Včelařský odbor Okresního hospodářského spolku v Holicích.Dnes ji tvoří 24 obcí a dvě města Holice a Dašice. Obce jsou Bělečko , Borek, Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Drahoš, Hoděšovice, Horní Roveň, Horní Ředice, Hrachoviště, Chvojenec, Komárov,…
První zmínky o mysliveckém spolku v Holicích pocházejí z r. 1962. Novodobá historie se však začíná psát rokem 1992 . Myslivecké sdružení Holice má nyní 23 členů a hospodaří v honitbě pronajaté od honebního společenstva Holice - Veliny. Celková výměra honebních pozemků čítá 1.435,75 ha z toho je 39,75 ha tvořeno lesními pozemky.…
Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCH) SPSCH v české republice je nezávislým občanským sdružením s plnou právní subjektivitou, sdružující na základě dobrovolného členství zdravotně postižené občany, dlouhodobě a trvale nemocné, jejich rodinné příslušníky, přátele a další fyzické (případně právnické) osoby mající zájem o spolupráci. Organizační stupně SPCCH v ČR jsou: a)…
Klub důchodců v Holicích Klub důchodců byl založen v roce 1991. Od této doby se pravidelně každou středu scházíme v Kulturním domě. Na schůzkách se při kávě beseduje o novinkách ve městě. Dělají se menší oslavy při kulatých narozeninách jednotlivých členů. Také na Vánoce pozveme děti z mateřské školy a…
Sbor dobrovolných hasičů Hradecká 876 534 01  Holice   Sbor dobrovolných hasičů byl v Holicích založen v roce 1875 a organizační práce se chopila tělovýchovná jednota Sokol. Po skončení přípravných akcí a schválení stanov započalo v roce 1876 cvičení sboru. Tehdy se přihlásilo 34 aktivních a 25 přispívajících členů. O…
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds