• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Divadelní soubor Kulturního domu - holičtí ochotníci

Ochotnické divadlo má v Holicích dlouholetou tradici. Vždyť již v roce 1843 se v radničním hostinci hrálo první ochotnické představení, kterým byla hra „Svatý Jan“. A od té doby se v Holicích vesele ochotničí dál. Nebude jistě na škodu uvést několik dat a jmen souborů, které se za ta dlouhá léta vystřídaly na prknech, která znamenají svět. V roce 1862 bylo u iniciativy studentů ustaveno Divadelní družstvo, jehož prvním představením, kterým se předvedlo holickému publiku, byla hra „ Na dušičky aneb Modlitba na hřbitově“. V roce 1880 spolek přijal název SDO Klicpera, pod kterým hrál 70 let. Jeho domovem se postupně stal hostinec U slunce, tělocvična dívčí školy, hostinec U koníčka až konečně v roce 1887 pevně zakotvil v restauraci Na špici.

Po roce 1918 existovaly vedle Klicpery (v roce měl 104 členy a ročně uváděl 6 – 8 her) v Holicích i další divadelní spolky – DO Sokola, DrO Studentského spolku, Jednota čsl. Legionářů, Dramatický spolek Máj (hrál v hostinci Na Kamnci), Dramatický vzdělávací kroužek Jirásek (hrál v hostinci U koníčka), DrKr Církve československé, posléze přejmenovaný na DrKr Čechoslovák. V roce 1939 se Čechoslovák přejmenoval na DrKr Tyl a jeho domovskou scénou se stal hostinec Na Trandě. Všechny soubory uváděly hry nejrůznějších žánrů – od frašek přes komedie až ke hrám dramatickým. Hrála se i opereta a opera, neboť v Holicích velice úspěšně působil i Zpěvácký spolek Neptalim. (Například „Prodaná nevěsta“ nebo „V studni“.)

Po roce 1945 působily vedle již zmíněných souborů v Holicích další divadelní spolky, většinou však pouze příležitostně – DDS Okresního sirotčince, DS Církve československé (oba 1945 – 1947), DDS Pohádka (1950), DS ČSM (1951), DS ROH OV Svazu zaměstnanců školství (1956 n- 1957), DS Odborného učiliště ČSAD (1960), DrKr PO ZDŠ (1961)

Novodobá historie holických ochotníků je nerozlučně spojena s kulturním domem otevřeným v roce 1962. Vedle Divadelního souboru kulturního domu zde působilo a tvořilo Studentské divadélko Kachle, později přejmenované na DSt KD Imprese. Oba soubory se posléze spojily a DS KD se věnuje ochotničení dodnes. Ročně uvádí dvě premiéry a na repertoáru má jak hry současné, tak i klasické. Občas dokonce k velké radosti diváků vystoupí i pod širým nebem Líhní nových talentů je Dětský divadelní soubor kulturního domu, který rovněž uvádí dvě hry ročně.

Holické ochotnické divadlo, započaté v roce 1843, úspěšně přečkalo všechny proměny a nástrahy doby a před naplněným jevištěm přináší „svým Holičákům“ radost a pohodu. Ať je tomu tak i v dalších letech.

Zlomte vaz!

Další informace

 • Kontaktní osoba: Kulturní dům
 • Funkce: .
 • Telefon: 466 920 476
 • email: .
Naposledy změněno neděle, 20 únor 2011 00:46

Galerie Obrázků

Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds