• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek Oblastní charity Pardubice realizuje od září 2012 vzdělávací projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ

O PROJEKTU:

Posláním Charity je vnímat potřeby lidí a reagovat na ně. V hojně navštěvovaném Rodinném a vzdělávacím centru Holoubek rodiče často sdílejí zkušenost s obtížným pracovním uplatněním po ukončení rodičovské dovolené. Taktéž je nezřídka diskutováno téma nalezení rovnováhy mezi rodinou a prací. Proto tým dobrovolnic z Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek v rozsáhlé dotazníkové akci, uskutečněné v červnu 2011, vzdělávací potřeby rodičů zmapoval, na jejich základě byl vytvořen projekt s názvem MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ (zkratka MATAPE, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/76.00245) a podal žádost o dotaci z Evropského sociálního fondu. Partnery tohoto projektu jsou Regionální poradenské a informační centrum v Pardubicích a město Holice. Pan Effenberk k tomu říká: „Žádný podobný vzdělávací projekt dosud nebyl v Holicích realizován. Jsem rád, že Oblastní charita Pardubice přináší našim spoluobčanům takovéto možnosti.“

Do projektu se mohou zapojit tyto osoby s trvalým pobytem v Pardubickém a Královéhradeckém kraji:
●      Ženy a muži na a po rodičovské dovolené, vracející se na trh práce
●      Ženy a muži pečující o závislého člena rodiny
●      Ženy, začínající podnikání a vykonávající samostatnou výdělečnou činnost
●      Zaměstnanci
●      Zaměstnavatelé z Pardubického a Královéhradeckého kraje

Realizační tým projektu je v kontaktu s pracovnicemi Úřadu práce v Holicích.

 

V rámci projektu proběhnou od září 2012 do června 2015 dvě hlavní oblasti aktivit:

a) poradenství pro zaměstnavatele
Gender expertkou projektu je Mgr. et. Mgr. Radka Janebová, Ph.D .
b) vzdělávací kurzy pro dospělou veřejnost
Vzdělávání od ledna 2013 probíhá v podkroví rodinného domu RVC Holoubek, Dudychova 782, které bylo za tímto účelem nově vybudováno díky dotaci z MAS Holicko o.p.s. Součástí každého vzdělávacího cyklu jsou i 2 víkendy pobytového vzdělávání v rekreačním areálu. Pro účastnice/ky je po dobu vzdělávání zajištěna možnost hlídání dětí přímo v rodinném centru.

 

VZDĚLÁVACÍ CYKLUS:
V rámci jednoho tříměsíčního cyklu jsou dle tématických okruhů rozděleny na: kurzy osobního rozvoje, angličtiny, počítačových dovedností.
Základní částí jsou kurzy osobního rozvoje, volitelné pak tématické okruhy počítačové dovednosti a angličtina.
Přednostně budou do projektu zařazeni účastníci/ce, kteří se přihlásí na všechny tři tématické okruhy.

 

Z hlediska možnosti přihlásit se kurzy dělíme na:

a) uzavřené, tzn. pouze pro skupinu 12 účastnic/ků:
Analýza osobního potenciálu, plán osobního rozvoje, slaďování rodinného a pracovního života, komunikace, prezentace, time management, asertivita, kurzy počítačových dovedností (Google Apps, Word, Excel), zvládání stresu, jak napsat životopis, jak uspět u přijímacího pohovoru. Součástí vzdělávacího cyklu jsou i 2 pobytové vzdělávací víkendy v rekreačním zařízeni.


b) otevřené kurzy pro 12 účatnic/ků + veřejnost
Na tyto níže uvedené kurzy se mohou přihlásit i Ti občané, kteří nemají zájem nebo nemohou absolvovat celý tříměsíční vzdělávací blok.
Témata otevřených kurzů:
Mediální gramotnost
Přechod dítěte z rodinné výchovy do školských zařízení
Jak začít podnikat I. a II. část
Finanční gramotnost
Emoční inteligence
Jak se postavit genderovým stereotypům při slaďování rodinného a profesního života
 Z důvodu omezené kapacity prostor RVC Holoubek, je nutné aby se všichni zájemci o kurzy z projektu MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ předem přihlásili.


 Přihlášky, informace o aktuálních kurzech a lektorech naleznete na www.MATAPE.cz

120902_loga_CMYK

Další informace

 • Kontaktní osoba: .
 • Funkce: .
 • Telefon: .
 • email: .
Naposledy změněno čtvrtek, 23 květen 2013 10:53

Galerie Obrázků

Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds