• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Aktuality

Vedení města se vážně zabývalo stížnostmi občanů Holic i okolních obcí na nepřetržitou hlasitou produkci hudebního festivalu Spring Bass Jam, který se ve dnech 7. až 9. června konal v areálu Autocampingu Hluboký. Rada města Holic jednoznačně uznává opodstatněnost stížností a vyjadřuje politování nad vzniklou situací. Problém hlasitosti vedení města řešilo…
Rada města Holic se na svém zasedání zabývala dlužníky na nájemném, vyúčtování služeb a penále z bytových prostor. Žadatelům schválila splátkový kalendář a kvůli opakovanému porušování platební kázně vypověděla z nájmu nájemníky těchto bytů: Náměstí T. G. Masaryka čp. 2 (č. 17), Hradecká čp. 59 (č. 4) a Na Mušce…
V rámci stavebních prací na okružní křižovatce I/35 – I/36 – ulice Pardubická, Holice bude od 3. dubna 2019 do 9. června 2019 vedena veškerá doprava ve směru od Vysokého Mýta na Hradec Králové a Pardubice průjezdem přes ulici Vysokomýtskou, náměstí T. G. Masaryka a ulici Hradeckou. Zároveň bude v souvislosti…
Cílem sadových úprav je prosvětlení veřejného prostranství a zvýšení reprezentativnosti obou přilehlých budov a zajištění bezpečnosti chodců. V řešeném prostoru je navrženo odstranění stávající vegetace a nahrazení novou výsadbou.  Ta bude spočívat v liniových výsadbách stromů a keřů, které nebudou narůstat do šířky, ale zachovají si úzký tvar a zajistí svým…
Pardubický kraj se rozhodl na základě připomínek obcí a cestujících pro mimořádnou změnu vybraných železničních jízdních řádů. V příloze zde ... naleznete nový jízdní řád tratě 016, který je platný od 18. 3. 2019. Kompletní mimořádnou změnu naleznete na stránkách Pardubického kraje (https://www.pardubickykraj.cz/dopravni-obsluznost/99865/zmeny-zeleznicniho-jizdniho-radu-18/19-od-18-3-2019).
Od ledna 2019 je spuštěn nový rezervační systém městské sportovní haly Holice. Jednotliví uživatelé se mohou zaregistrovat a využívat halu v časovém prostoru, kdy není využita (sportovní kluby, kroužky a školy). Doufáme, že vám/nám tento sytém dokáže najít některé volné hodiny i pro širokou sportovní veřejnost města. V případě dotazů…
Zastupitelstvo města Holic schválilo dne 22. 6. 2015 „Územní koncept návrhu umístění sportovišť a ostatních funkčních ploch v areálu městského stadionu v Holicích.“ Územní koncept ke stažení zde...
Pardubický kraj ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a dalšími partnery zahájil 26. května 2015 provoz internetového dopravního portálu www.dopravapk.cz Nový portál pomůže řidičům zorientovat se v dopravě. Cílem projektu je vytvoření přehledného dopravního portálu, který bude poskytovat ucelené informace o dopravní situaci v Pardubickém kraji. Motoristé v…
Turistický portál, který poskytuje kompletní informace o kraji, tipy na výlety, možnosti ubytování apod. www.vychodni-cechy.info
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds