• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Dotace z EU

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory je vybudování systému pro oddělený sběr odpadů na území Pardubického kraje. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání c odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 245 t/rok. Celkové způsobilé výdaje:…
Projekt "Výsadba stromů v Sokolském parku v Holicích" byl realizován s podporou Státního fondu životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Číslo výzvy: NPŽP 9/2019 – 5.4.A Výzva: Výsadba stromů – Výsadba stromů registrační číslo: 1190900107
      Projekt "Vybudování odborných učeben a zajištění vnitřní konektivity v budovách ZŠ Holice, Holubova 47" je spolufinancován Evropskou unií.   MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR EVROPSKÁ UNIEEvropský fond pro regionalní rozvojIntegrovaný regionální Operační program   Název projektu: Vybudování odborných učeben a zajištění vnitřní konektivity v budovách ZŠ Holice,…
Hospodaření se srážkovou vodou ve sportovním areálu Holice Projekt byl spolufinancován Evropskou unií- Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí.Předmětem projektu bylo zlepšení hospodaření se srážkovými vodami v intravilanu města Holice. Díky projektu dochazí k Zadržení vody v krajině o objemu 519 m3. Celkově Způsobilě výdaje: 16 446 192…
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Holicích: Výstavba chodníku Podhráz – Holice Město Holice získalo dotaci na projekt s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Holicích - výstavba chodníku Podhráz - Holice“. Stručný popis projektu Předkládaný projekt je zaměřen na zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Holicích prostřednictvím výstavby nového chodníku podél silnice III. třídy (silnice…
Projekt "Město Holice - sociální bydlení" je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je rekonstrukce objektu ve městě Holice, který bude následně sloužit pro sociální bydlení pro osoby v bytové nouzi. Cílem je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds