• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Projekt "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Holicích - výstavba chodníku Podhráz" - Holice je spolufinancován Evropskou unií.

Logo EU SFRB

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Holicích: Výstavba chodníku Podhráz – Holice

Město Holice získalo dotaci na projekt s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Holicích - výstavba chodníku Podhráz - Holice“.

Stručný popis projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Holicích prostřednictvím výstavby nového chodníku podél silnice III. třídy (silnice III/29817). Chodník bude propojením stávajícího chodníku vybudovaného na společné hranici k.ú. Horní Ředice a k.ú. Holice v Čechách a stávající chodníku ve směru od centra Holic. Chodník bude vybudován ve velmi nepřehledné zatáčce v bezprostřední blízkosti zástavby a realizací tohoto chodníků dojde ke zvýšení bezpečnosti motoristů i chodců.

Cíle projektu

Cílem předkládaného projektu je zvýšení bezpečnosti provozu chodců v Holicích, konkrétně pak v městské části Podhráz a zároveň také zvýšení bezpečnosti motoristů na silnici III/29817. Předmět projektu - nová výstavba chodníku Holice-Podhráz - se nachází v nepřehledné zatáčce, kde jsou chodci nuceni využívat okraj komunikace III/29817 pro dojití k autobusu či od autobusu do svého domova. Toto místo bylo součástí celostátního sčítání dopravy, které uskutečnilo v roce 2016 Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Sčítání intenzity dopravy v tomto úseku prokázalo, že daným úsekem projede za den 3 526 automobilů, z toho 163 těžkých nákladních vozidel, tuto komunikaci lze považovat tudíž za frekventovanou. Zajištění bezpečné chůze pro chodce, na k tomu přizpůsobené komunikaci, je nutností a cílem předkládaného projektu.

Termín realizace projektu

Termín realizace projektu je od 1. 4. 2018 do 31. 10. 2018. Na základě uskutečněného výběrového řízení budou stavbu provádět Technické služby Holice. Stavební práce byly již zahájeny na začátku května 2018 a nejpozději do 31. 10. 2018 budou ukončeny.

 Na realizovaný projekt je poskytována finanční podpora z EU, konkrétně z Integrovaného regionální operačního programu.

Podrobnosti ke stažení zde ...

Naposledy změněno pondělí, 11 červen 2018 08:05
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds