• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Podatelna

Informace o provozu podatelny Města Holice podle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby:

Adresa podatelny pro doručování dokumentů v analogové podobě a k doručování datových zpráv digitální podobě na technických nosičích (CD, DVD, USB Flash disk):       
 • Město Holice
 • Holubova 1
 • 534 14 Holice
Úřední hodiny podatelny:
 • Po: 8.00– 12.00 13.00 – 17.00
 • St: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
 • Pá: 8.00 –12.00
 
Město Holice neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budově MÚ.
 
Elektronické podání do datové schránky – ID datové schránky úřadu: hwkbrgj
Zprávy dodané do datové schránky se nepotvrzují.
Elektronická podatelna elektronické podání prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Elektronická podatelna je v nepřetržitém provozu.
Elektronická podatelna je určena pro příjem elektronických podání, podepsaných pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
 
Potvrzování zpráv přijatých elektronickou podatelnou
 • Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele.

 

Technické parametry příjámaných datových zpráv:

Přípustnými formáty datové zprávy dodávané v elektronické podobě jsou:
 a) pdf (Portable Document Format)
 b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 c) xml (Extensible Markup Language Document)*
 d) fo/zfo (602XML Filler dokument)
 e) html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 f) odt (Open Document Text)
 g) ods (Open Document Spreadsheet)
 h) odp (Open Document Presentation)
 i) txt (prostý text)
 j) rtf (Rich Text Format)
 k) doc/docx (MS Word Document)
 l) xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
 m) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 o) png (Portable Network Graphics)
 q) gif (Graphics Interchange Format)
 r) mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 s) wav (Waveform Audio Format)
 t) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.
 
Celková velikost datové zprávy:
prostřednictvím datové schránky:  10 MB
prostřednictvím elektronické podatelny: 15 MB
osobní podání na technickém nosiči dat: 100 MB
 
Postup v případě zjištění chybného datového formátu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn chybný datový formát, není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění nepovoleného datového formátu případně informace o poškození datové zprávy.
 
Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.
 
Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči městskému úřadu činit právní úkony v elektronické podobě:
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 
Seznam oprávněných zaměstnanců Úřadu města:
 
Ing. Jaroslav Frumert
Nina Kaňkovská
Jana Vaněčková
 
Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně na poštovní adresu MÚ Holice nebo volejte na telefonní číslo 466 741 213 - Podatelna Města Holic
Naposledy změněno %PM, %13 %684 %2019 %16:%úno
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds