• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Up

Vyhlášky města

03/2020 Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o nočním klidu
Downloads:
83 x
 
02/2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se zrušuje vyhláška č. 8/2003, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Downloads:
79 x
 
01/2020 - Tržní řád města s plošným zákazem podomního a pochůzkového prodeje v Holicích
Downloads:
66 x
 
01/2020 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Downloads:
101 x
 
04/2019 - Obecně závazná vyhláška města Holic o místním poplatku ze psů
Downloads:
190 x
 
02/2019 Obecně závazná vyhláška města Holic o nočním klidu (včetně příloh)
Downloads:
338 x
 
06/2018 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Downloads:
494 x
 
Nařízení starosty města Holic č. 05/2018 - statut bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností
Downloads:
262 x
 
Nařízení starosty města Holic č. 04/2018 - jednací řád bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností
Downloads:
244 x
 
03/2018 Obecně závazná vyhláška města Holic č. 3/2018, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Downloads:
317 x
 
03/2017 Nařízení č. 3/2017, o vymezení místních komunikací a jejich úseků ve městě Holice, jichž lze užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu
Downloads:
745 x
 
02/2017 Obecně závazná vyhláška města č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Holice
Downloads:
531 x
 
03/2012 Vyhláška o odpadech
Downloads:
781 x
 
01/2012 Statut a jednací řád Krizového štábu obce s rozšířenou působností Holice
Downloads:
1081 x
 
05/2010 Vyhláška, kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky města Holic o místních poplatcích, v platném znění
Downloads:
1043 x
 
02/2009 Vyhláška o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Holice
Downloads:
888 x
 
01/2008 Vyhláška k zabezpečení veřejného pořádku v oblasti veřejné zeleně
Downloads:
1115 x
 
03/2007 Vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků
Downloads:
803 x
 
08/2006 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška města Holic č. 6/2006 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním
Downloads:
633 x
 
06/2006 Vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním
Downloads:
671 x
 
 
 
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds