• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Up

Vyhlášky města

04/2019 - Obecně závazná vyhláška města Holic o místním poplatku ze psů
Downloads:
85 x
 
03/2019 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Downloads:
69 x
 
02/2019 Obecně závazná vyhláška města Holic o nočním klidu (včetně příloh)
Downloads:
227 x
 
6/2005 Vyhláška o veřejném pořádku na katastrálním území Holice v Čechách
Downloads:
799 x
 
08/2004 požární řád města Holic
Downloads:
997 x
 
5/2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška města Holic č. 7/2003 o místním poplatku ze psů
Downloads:
411 x
 
06/2018 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Downloads:
390 x
 
Nařízení starosty města Holic č. 05/2018 - statut bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností
Downloads:
184 x
 
13/2003 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška města Holice č. 1/1996 ve znění vyhlášky č. 4/2002 o stanovení spádových obvodů
Downloads:
332 x
 
8/2003 Vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Downloads:
301 x
 
Nařízení starosty města Holic č. 04/2018 - jednací řád bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností
Downloads:
168 x
 
4/2002 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška města Holice č. 1/1996 o stanovení spádových obvodů
Downloads:
296 x
 
7/2003 Vyhláška o místním poplatku ze psů
Downloads:
446 x
 
03/2018 Obecně závazná vyhláška města Holic č. 3/2018, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Downloads:
223 x
 
2/2002 Vyhláška o symbolech města a jejich užívání
Downloads:
355 x
 
1/1996 Vyhláška města Holice o stanovení spádových obvodů
Downloads:
365 x
 
3/1995 Vyhláška o úpravě základního nájemného podle polohy domu
Downloads:
294 x
 
7/1992 Vyhláška o stanovení výše koeficientu pro výpočet sazby daně z nemovitosti na území města Holice
Downloads:
427 x
 
03/2017 Nařízení č. 3/2017, o vymezení místních komunikací a jejich úseků ve městě Holice, jichž lze užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu
Downloads:
568 x
 
02/2017 Obecně závazná vyhláška města č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Holice
Downloads:
448 x
 
 
 
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds