• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Up

Vyhlášky města

02/2019 Obecně závazná vyhláška města Holic o nočním klidu (včetně příloh)
Downloads:
125 x
 
06/2018 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Downloads:
286 x
 
Nařízení starosty města Holic č. 05/2018 - statut bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností
Downloads:
125 x
 
Nařízení starosty města Holic č. 04/2018 - jednací řád bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností
Downloads:
111 x
 
03/2018 Obecně závazná vyhláška města Holic č. 3/2018, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Downloads:
142 x
 
03/2017 Nařízení č. 3/2017, o vymezení místních komunikací a jejich úseků ve městě Holice, jichž lze užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu
Downloads:
409 x
 
02/2017 Obecně závazná vyhláška města č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Holice
Downloads:
401 x
 
04/2014 - Tržní řád města Holic s platností od 25. 12. 2014 - Plošný zákaz podomního a pochůzkového prodeje v Holicích
Downloads:
721 x
 
Řád veřejného pohřebiště
Downloads:
1099 x
 
3/2012 Vyhláška o odpadech
Downloads:
569 x
 
1/2012 Statut a jednací řád Krizového štábu obce s rozšířenou působností Holice
Downloads:
952 x
 
5/2010 Vyhláška, kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky města Holic o místních poplatcích, v platném znění
Downloads:
909 x
 
2/2009 Vyhláška o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Holice
Downloads:
772 x
 
1/2008 Vyhláška k zabezpečení veřejného pořádku v oblasti veřejné zeleně
Downloads:
982 x
 
3/2007 Vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků
Downloads:
683 x
 
8/2006 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška města Holic č. 6/2006 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním
Downloads:
508 x
 
6/2006 Vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním
Downloads:
546 x
 
10/2005 Vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Holic č. 6/2005 o veřejném pořádku na katastrálním území Holice v Čechách
Downloads:
578 x
 
8/2005 Vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Holic č. 2/2002 o symbolech města a jejich užívání
Downloads:
461 x
 
6/2005 Vyhláška o veřejném pořádku na katastrálním území Holice v Čechách
Downloads:
715 x
 
 
 
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds