• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Up

Vyhlášky města

02/2017 Obecně závazná vyhláška města č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Holice
Downloads:
439 x
 
04/2014 - Tržní řád města Holic s platností od 25. 12. 2014 - Plošný zákaz podomního a pochůzkového prodeje v Holicích
Downloads:
785 x
 
Řád veřejného pohřebiště
Downloads:
1211 x
 
3/2012 Vyhláška o odpadech
Downloads:
612 x
 
1/2012 Statut a jednací řád Krizového štábu obce s rozšířenou působností Holice
Downloads:
989 x
 
5/2010 Vyhláška, kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky města Holic o místních poplatcích, v platném znění
Downloads:
951 x
 
2/2009 Vyhláška o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Holice
Downloads:
809 x
 
1/2008 Vyhláška k zabezpečení veřejného pořádku v oblasti veřejné zeleně
Downloads:
1029 x
 
3/2007 Vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků
Downloads:
720 x
 
8/2006 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška města Holic č. 6/2006 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním
Downloads:
546 x
 
6/2006 Vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním
Downloads:
579 x
 
10/2005 Vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Holic č. 6/2005 o veřejném pořádku na katastrálním území Holice v Čechách
Downloads:
617 x
 
8/2005 Vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Holic č. 2/2002 o symbolech města a jejich užívání
Downloads:
492 x
 
 
 
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds