• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Agenda kanceláře tajemníka úřadu města Holic

1) Kancelář tajemníka zabezpečuje:

 • a) prostřednictvím smluvní advokátní kanceláře právní konzultace pro orgány města a organizační jednotky úřadu na úseku samosprávy i výkonu státní správy,
 • b) volby a referenda po organizační stránce, tj.volební místnosti a vyhodnocovací pracoviště ČSÚ a jejich materiální a technické vybavení,
 • c) na úseku voleb připravuje starostovi podklady pro plnění jeho úkolů podle volebních zákonů,
 • d) pořizuje, vyhotovuje a rozesílá zápisy z jednání zastupitelstva města a ze schůzí rady města,
 • e) zabezpečuje vztahy se sdělovacími prostředky a propagaci města,
 • f) organizačně zajišťuje pracovní a společenské akce pořádané starostou, místostarostou a tajemníkem,
 • g) organizačně zajišťuje schůze rady města, zastupitelstva města, porady vedení MÚ, včetně pořizování zápisů z jednání,
 • h) vede archiv písemností souvisejících s jednáními zastupitelstva a schůzemi rady města,¨
 • i) vyřizuje korespondenci starosty města, připravuje materiály pro jednání starosty ,
 • j) vede evidenci usnesení zastupitelstva a usnesení rady a sleduje plnění termínů uložených úkolů,
 • k) zabezpečuje provoz a údržbu parkovacích automatů včetně vybírání parkovného z automatů,
 • l) vede evidenci přítomnosti pracovníků MÚ a evidenci používání osobních automobilů ,
 • m) zajišťuje komplexní mzdovou a personální agendu ředitelů příspěvkových organizací města,
 • n) vede evidenci usnesení vlády ČR a jejich aplikaci,
 • o) podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění sjednává pohřbení osoby, které nebylo sjednáno jinou fyzickou osobou.

2) Kancelář tajemníka dále zabezpečuje:

 • a) komplexní mzdovou a personální agendu zaměstnanců úřadu, členů zastupitelstva, výborů zastupitelstva a komisí rady, v jejímž rámci také zpracovává agendu nemocenských dávek a nemocenského pojištění podle zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců v platném znění,
 • b) zpracovává agendu pojistného na sociální pojištění, důchodového pojištění a zdravotního pojištění zaměstnanců města,
 • c) zpracovává veškeré mzdové a související statistické výkazy,
 • d) provádí roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti,
 • e) vede evidenci zdravotních pojišťoven všech zaměstnanců města,
 • f) zabezpečuje plnění povinností zaměstnavatele ve vztahu ke zvláštní odborné způsobilosti pracovníků úřadu a zabezpečuje jejich vzdělávání podle zákona o úřednících ÚSC,
 • g) zajišťuje stravování zaměstnanců, vede evidenci a prodej stravenek,
 • h) zajišťuje obstarávání záležitostí spojených s úřední činností tajemníka úřadu,
 • i) zabezpečuje plnění úkolů zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3) Na úseku informatiky zabezpečuje :

 • a) rozvoj a funkčnost informačního systému úřadu,
 • b) zajišťuje provoz veškeré kancelářské, výpočetní a telefonní techniky úřadu, zabezpečuje běžnou údržbu výpočetní techniky úřadu,
 • c) je gestorem provozu elektronické podatelny, je gestorem užívání počítačových programů na úřadě,
 • d) zabezpečuje provoz internetových stránek města a ve spolupráci s odbory je aktualizuje
Naposledy změněno středa, 22 prosinec 2010 01:13
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds