• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Agendy úřadu odboru dopravy

Odbor dopravy vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností:

 • podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. vydává registrace k provozování autoškoly, provádí zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění, provádí zkoušky žadatelů o průkaz profesní způsobilosti řidiče, vykonává státní odborný dozor);
 • podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších (např. uděluje a odnímá řidičská oprávnění, vede registr řidičů, vydává řidičské průkazy, průkazy profesní způsobilosti řidiče nebo paměťové karty do digitálního tachografu, zaznamenává body za jednání zařazené do bodového hodnocení, projednává správní delikty podle tohoto zákona);
 • podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích);

 • podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů (např. projednává přestupky a správní delikty podle tohoto zákona);

 • podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů (např. vede registr silničních vozidel, schvaluje technickou způsobilost silničních vozidel, přiděluje registrační značky, dočasně i trvale vyřazuje vozidla z registru, uděluje a odnímá oprávnění k provozování stanic měření emisí, vykonává státní odborný dozor, projednává přestupky a správní delikty podle tohoto zákona);

 • podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (vykonává funkci dopravního úřadu pro městskou autobusovou dopravu a taxislužbu).

Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds