• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Místní poplatek za komunální odpad

Město Holice vybírá tento místní poplatek na základě zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, podle kterého je povinna hradit poplatek
 
 
a) fyzická osoba,
   1. která má v obci trvalý pobyt,
   2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
       povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
   3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá
       na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
   4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
       dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 
Poplatek ve výši 600 Kč (osoby nad 75. let věku 300 Kč) je splatný každoročně do 30.6. Při neuhrazení do data splatnosti může být navýšeno až na trojnásobek.
Složenky jsou zasílány v průběhu měsíce února, avšak jejich nedodání neomlouvá pro neuhrazení poplatku!!!!
Poplatek je možno zaplatit na pokladně městského úřadu, na poště, dále bezhotovostně převodem z účtu (důležité dodržovat variabilní symbol dle složenky, popř. uvést jiný identifikátor).
 
Podrobnější informace naleznete v Obecně závazné vyhlášce - ke stažení zde...
Vyhlášky platné pro předcházející období můžete prohlížet zde ...
 
Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají možnost se připojit k holickému systému pro nakládání s komunálním odpadem na základě písemné smlouvy se společností Odeko z Týniště nad Orlicí.
Kontakt: ODEKO s.r.o., Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí, tel. 494 371 003.
Naposledy změněno středa, 15 květen 2019 13:51
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds