• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Zprávy z odboru

Služba je poskytována městem Holice ve spolupráci se Sanatoriem Topas, s.r.o. Je určena pro osoby s trvalým, nebo přechodným bydlištěm na území města Holic a pro jejich doprovod. Přepravovaná osoba musí mít vydaný průkaz SENIOR TAXI, který jí bude vydán za podmínek, že se jedná o: * osobu starší 65 let…
Obyvatelům města Holice poskytuje na základě veřejnoprávní smlouvy pečovatelské služby Oblastní charita Pardubice, středisko Palackého 1131, 534 01 Holice,více informací na https://pardubice.charita.cz. Ve městě Holice je Dům s pečovatelskou službou a bytový dům, tyto objekty slouží pro pobyt seniorů či zdravotně postižených občanů. V bytovém domě je umístěn i byt pro občany,…
Potřebujete radu nebo pomoc? Dostali jste se do nepříznivé životní situace, se kterou si nevíte rady? Potřebujete pomoci se zajištěním péče o sebe, svou domácnost či o svého blízkého? Chcete něco změnit? Kontaktujte SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA ve městě, kde pobýváte. Sociální pracovník Vám ZDARMA poradí, pomůže nebo zprostředkuje pomoc - kompletní…
Jaké jsou podmínky a postup? Euroklíč může získat zdarma každý držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient a osoba trpící tzv. "Crohnovou chorobou".K čemu je dobrý Euroklíč? Zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným eurozámkem. Euroklíč lze…
Městský úřad Holice, sociální odbor, rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění dle § 10 a § 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění platných předpisů. Řízení o ustanovení zvláštního příjemce důchodu se provádí dle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve…
V současné době iniciuje Krajský úřad Pardubického kraje (PK), zapojitobce do svého projektu, který má zajistit dostupnost a kvalitu sociálníchslužeb. Sociální odbor se do tohoto projektu zapojil formou „Individuálníhoprojektu PK – Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb“.
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds