• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

SENIOR TAXI - informace

Služba je poskytována městem Holice ve spolupráci se Sanatoriem Topas, s.r.o. Je určena pro osoby s trvalým, nebo přechodným bydlištěm na území města Holic a pro jejich doprovod.

Přepravovaná osoba musí mít vydaný průkaz SENIOR TAXI, který jí bude vydán za podmínek, že se jedná o:

* osobu starší 65 let – nutné předložit platný občanský průkaz

* držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P bez omezení věku – nutné předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P

 

Průkaz SENIOR TAXI vydává sociální odbor městského úřadu Holice, vydání je bezplatné a v případě předložení všech náležitostí (vyplněná žádost o poskytování služby a vydání průkazu SENIOR TAXI, občanský průkaz, příp. průkaz ZTP, ZTP/P) je vydán na počkání. Žádost je k dispozici na www.holice.eu, nebo na městském úřadu, odbor sociálních věcí.

Služba je zajišťována na základě telefonické objednávky předem, v případě volné kapacity je možné využít službu ihned. Přepravovat lze také menší břemena a zavazadla, popř. zdravotnické pomůcky (invalidní vozík, chodítka...)

Jízdu SENIOR TAXI je možné využít pro účely, které jsou jinak z přepravních důvodů uživatelům špatně dostupné – návštěva lékaře, lékárny, úřadu, pošty, nákup, návštěva hřbitova…

Provoz SENIOR TAXI: pondělí až pátek od 12:00 do 16:00 hodin, v ostatních časech záleží na domluvě s poskytovatelem přepravy (viz telefonní kontakt níže).

Maximální počet jízd za měsíc: 4 - jízdou se rozumí cesta tam i zpět.

Cena:

20 Kč po Holicích
mimo Holice se přičítá 5 Kč za ujetý kilometr
doprovod 1 osoba ZDARMA
V případě, že čekací doba řidiče je delší než 20 minut, je účtováno jako nová jízda.
 
Řidič SENIOR TAXI nezajišťuje asistenční službu. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postup při objednávání přepravy:

1. Připravit si číslo průkazu SENIOR TAXI

2. Připravit si cílovou adresu

3. Zavolat číslo 732 800 377 a oznámit, že se jedná o jízdu v rámci SENIOR TAXI, nahlásit číslo průkazu, cílovou adresu, čas přepravy

4. V domluvený čas čekat na domluveném místě

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Kdo je považován za doprovod?
Doprovodem se rozumí jedna osoba, doprovod nehradí poplatek za jízdu.
 
Jaké doklady je nutné mít s sebou pro využití služeb SENIOR TAXI?
Je nutné předložit průkaz SENIOR TAXI.
 
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě porušení podmínek?
V případě porušení stanovených podmínek může být uživatel z přepravy SENIOR TAXI vyloučen.
 
Co se stane, když řidiči nepředložím průkaz SENIOR TAXI?
V případě nepředložení průkazu nelze osobu přepravit.
 
Mohu sebou vzít do vozidla SENIOR TAXI vodícího psa či asistenčního psa?
Ano, musí být dodržena pravidla a bezpečnost silničního provozu.
 
Je možné přepravit osobu na invalidním vozíku?
Ano, vozidlo SENIOR TAXI je vybaveno zvedací plošinou pro invalidní vozíky.
 
Může být přepravovanou nebo doprovázenou osobu dítě?
Ano, musí být dodržena pravidla a bezpečnost  silničního provozu.
 
Jsou ještě nějaká omezení?
V případě, že řidič usoudí, že oprávněná osoba, popř. doprovod, je nezpůsobilá přepravy (opilost, znečištěný oděv...), může řidič přepravu takovéto osoby odmítnout.
Naposledy změněno pátek, 18 říjen 2019 08:12
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds