• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Informace pro občany z úseku občanských průkazů a cestovních dokladů

Občanské průkazy

Občanský průkaz do 15 let - dobrovolné
Správní poplatek: 50 Kč
Platnost: 5 let
Potřebné dokumenty (originály): rodný list dítěte, rodné listy rodičů, občanský průkaz zákonného zástupce (rodič, opatrovník), který přijde s dítětem zažádat.

První občanský průkaz v 15 letech - povinné
Správní poplatek: zdarma
Platnost: 10 let
Potřebné dokumenty (originály): rodný list, rodné listy rodičů.
Žádost je nutné podat v den 15tých narozenin, nebo do 30 dní po 15tých narozeninách.

Výměna občanského průkazu (platnost, ztráta, odcizení, změna stavu, změna trvalého pobytu, zrušení trvalého pobytu).
1. Z důvodu platnosti: občan předloží dosavadní občanský průkaz.
Správní poplatek: zdarma
Platnost: 10 let
2. Z důvodu ztráty: občan předloží rodný list (originál) popř. platný cestovní doklad.
Správní poplatek: 100 Kč
Platnost: 10 let
3. Z důvodu odcizení: občan předloží rodný list (originál) popř. platný cestovní doklad.
Správní poplatek: 100 Kč
Platnost: 10 let
4. Z důvodu změny stavu: občan předloží dosavadní občanský průkaz + další doklady (oddací list, úmrtní list, rozsudek o rozvodu s vyznačením nabytí právní moci – originály).
Správní poplatek: zdarma
Platnost: 10 let
5. Z důvodu změny trvalého pobytu: občan předloží dosavadní občanský průkaz společně s potvrzením o změně místa trvalého pobytu.
Správní poplatek: zdarma
Platnost: 10 let
6. Z důvodu zrušení trvalého pobytu: občan předloží dosavadní občanský průkaz společně s rozhodnutím obecního úřadu o zrušení trvalého pobytu s vyznačením nabytí právní moci.
Správní poplatek: zdarma
Platnost: 10 let
 

Cestovní doklady

Cestovní doklad do 15 let
Správní poplatek: 100 Kč
Platnost: 5 let
Potřebné dokumenty (originály): rodný list dítěte, rodné listy rodičů popřípadě platný cestovní doklad dítěte, občanský průkaz rodiče, který přijde s dítětem zažádat.

Cestovní doklad od 15 do 18 let
Správní poplatek: 600 Kč
Platnost: 10 let
Potřebné dokumenty (originály): občanský průkaz, dosavadní cestovní doklad pokud byl, občanský průkaz rodiče, který přijde s mladistvým zažádat.

Cestovní doklad od 18 let
Správní poplatek: 600 Kč
Platnost: 10 let
Potřebné dokumenty (originály): občanský průkaz, dosavadní cestovní doklad pokud byl.

 

Další (podrobnější) informace na tel: 466 741 216 (217)

Naposledy změněno středa, 06 srpen 2014 14:08
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds