• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Poučení pro držitele e-pasu

E-pas obsahuje uvnitř datové stránky čip s biometrickými údaji, který je citlivým elektronickým zařízením, a proto je nutné e-pas chránit před mechanickými, tepelnými a chemickými vlivy, které snižují životnost datové stránky.

E-pas se nesmí vystavovat:
- extrémnímu mechanickému namáhání (ohýbání, torze, údery apod.)
- extrémnímu působení světla, kapalin, agresivních plynů, chemikálií, jako jsou např. změkčovače nebo extrémní vlhkosti
- intenzivnímu slunečnímu záření a UV radiaci. Vysoké teploty poškozují datovou stránku a silné světlo a UV záření urychlují stárnutí materiálu, ze kterého je datová stránka vyrobena.

E-pas by měl být vždy nošen ve vhodném obalu, který chrání e-pas před těmito negativními vlivy.
Pro účely pořízení kopie může držitel datovou stránku e-pasu skenovat či kopírovat.

Porušováním povinnosti držitele chránit e-pas před poškozením se rozumí:
- jakékoli použití datové stránky nebo e-pasu, které může způsobit poškození, použití jako pravítka nebo jako nástroje pro otevírání obálek, dveří nebo zásuvek apod.
- jakékoli skladování datové stránky nebo e-pasu v extrémně horkém nebo studeném prostředí definovaném teplotou vyšší než 60 st.C a nižší než -35 st.C a relativní vlhkostí vyšší než 93 %
- jakékoli vystavení datové stránky nebo e-pasu ostrým hranám, hrotům nebo objektům s drsným povrchem
- jakýkoli kontakt datové stránky nebo e-pasu s nápoji či jinými tekutinami, které mohou způsobit nenávratné poškození
- jakékoli vystavení datové stránky nebo e-pasu silnému mikrovlnnému nebo jinému magnetickému poli, jako je např. magnetické pole překračující hodnoty obvyklých zařízení v obchodech nebo veřejných místech.

Datová stránka nebo e-pas nesmí být nikdy umístěna do zařízení, jako je např. pračka, mikrovlnná trouba.

Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds