• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Mgr. Ondřej Výborný - starosta města Holic

Náplň činnosti starosty města Holic

1) Starosta plní úkoly a vykonává pravomoci stanovené zákonem o obcích (§ 103 a násl.) a dalšími zvláštními právními předpisy. Starosta zastupuje město navenek, přičemž právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva, popřípadě rady, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení.

2) Starosta dále:

 • a) podepisuje rozhodnutí rady o odvolání dle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.,
 • b) plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města,
 • c) plní usnesení zastupitelstva a usnesení rady města,
 • d) vydává pokyny tajemníkovi úřadu a vedoucím odborů k plnění úkolů plynoucích z usnesení zastupitelstva a z usnesení rady města,
 • e) zabezpečuje včasné vyřizování interpelací členů zastupitelstva a členů rady,
 • f) svolává a řídí porady vedení (tj. starosty, místostarosty, tajemníka, vedoucích pracovníků úřadu, popřípadě dalších přizvaných osob),
 • g) na základě zvláštních zákonů zřizuje v přenesené působnosti komise, jmenuje a odvolává jejich členy,
 • h) vykonává působnost podle zákona o integrovaném záchranném systému a podle krizového zákona,
 • i) věcně řídí činnost interního auditu tím, že pověřuje smluvního auditora zabezpečením veřejnosprávních kontrol podle zákona o finanční kontrole, a to u příspěvkových organizací města, u žadatelů o veřejnou finanční podporu a u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města,
 • j) zodpovídá za plnění úkolů požární ochrany (PO) města,
 • k) koordinuje svou činnost s místostarostou a tajemníkem úřadu.
Naposledy změněno pátek, 09 listopad 2018 08:13
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds