Úvod > Infocentrum > Aktuality > 2021 > Participativní rozpočet "MĚNÍME HOLICE"

Participativní rozpočet "MĚNÍME HOLICE"

15. 9. 2021 | Barbora Štěpánová

Sdílet Facebook Twitter

Na zářijovém zasedání zastupitelstva byl schválen participativní rozpočet na realizaci návrhů občanů zaměřených na zkvalitnění života v Holicích ve shodě s uvedenými pravidly. Pojďme společně změnit Holice tak, aby se nám tu všem žilo co nejlépe.

Co vám v našem městě chybí?

Zajímají nás vaše nápady. Co musí projekt splňovat?

  • může takový projekt realizovat město?
  • je v souladu se strategickým a územním plánem a s plánovanými akcemi a studiemi města?
  • bude mít realizace projektu přínos pro občany Holic?
  • nepřesáhnou odhadované náklady pro realizaci 150 000 Kč?

Návrh může podat občan s bydlištěm v Holicích starší 15 let.

Z myšlenky realitou

Návrh musí být formálně správně proveden (dle bodu 4 Pravidel participativního rozpočtu "Měníme Holice") a podpořen podpisy alespoň 10 obyvatel města Holic.

Návrh včetně všech povinných příloh je možné podat elektronicky na e-mailovou adresu menimeholice@mestoholice.cz, nebo v papírové podobě na podatelnu městského úřadu. O návrzích budou poté hlasovat občané města Holic starší 15 let přes aplikaci Mobilní rozhlas nebo osobně na podatelně MÚ Holice. Své návrhy projektů můžete podávat do 10. října 2021.

Rada města bere na vědomí výsledky hlasování a schvaluje realizaci vybraných návrhů.

Pravidla participativního rozpočtu "MĚNÍME HOLICE" jsou navržena tak, aby byla platná i pro další ročníky participativního rozpočtu a nemusela se schvalovat každý rok znovu. K plánované realizaci PR v roce 2020 nedošlo vzhledem k nejasné situaci okolo covid-19 a jeho vlivu na ekonomiku a veřejné rozpočty. Nyní jsou pravidla schválena zastupitelstvem města. Zároveň je rozpočtovou změnou vyhrazeno 450 000 Kč, aby bylo možné zahájit sběr projektů, dle přiložených pravidel. Celkem budou realizovány 3 projekty. Samotná realizace projektů by byla v roce 2022.

Dokumenty