Úvod > Infocentrum > Aktuality > 2022 > Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Holic 23. května 2022

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Holic 23. května 2022

16. 5. 2022

Sdílet Facebook Twitter

P O Z V Á N Í

na veřejné zasedání Zastupitelstva města Holic, které se bude konat v pondělí 23. května 2022 od 18:00 hodin

v Základní umělecké škole Karla Malicha

 

Program:

1) Zahájení, jmenování zapisovatelky a ověřovatelů, návrh složení komise pro úpravu návrhu usnesení a návrh programu jednání zastupitelstva města

2) Stav na úseku veřejného pořádku a dopravy

3) Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města

4) Plnění rozpočtu města k 30. 4. 2022

5) Změna zřizovací listiny – TS Holice

6) Hospodaření Dobrovolného svazku obcí Holicka za rok 2021

7) Sociální služby na území SO ORP Holice

          a) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území SO ORP Holice 2022–2025

          b) Memorandum o spolupráci

8) Převody nemovitého majetku

9) Optické sítě Holice

10) Schválení realizace akcí

11) Rozpočtová změna

12) Sdělení starosty města

13) Různé

14) Závěr

 

Podklady k nahlédnutí zde >>