Úvod > Infocentrum > Aktuality > 2023 > Informace o konání zasedání zastupitelstva města 19. června 2023

Informace o konání zasedání zastupitelstva města 19. června 2023

9. 6. 2023

Sdílet Facebook Twitter

Městský úřad Holice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů informuje o konání zasedání zastupitelstva svolaného starostou města Mgr. Ondřejem Výborným v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:   Základní umělecká škola Karla Malicha v Holicích – velký sál

Doba konání:    pondělí 19. června 2023 od 18:00 hodin

Navržený program:

1) Zahájení, jmenování zapisovatelky a ověřovatelů, návrh složení komise pro úpravu návrhu usnesení a návrh programu jednání zastupitelstva města
2) Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva
3) Plán práce zastupitelstva a rady 2023 – aktualizace na 2. pololetí
4) Rozpočtová změna
5) Změna zřizovací listiny TS
6) Zlatá Pecka z.s. – rozšíření předmětu smlouvy
7) TJ JISKRA HOLICE, z.s. – organizační změna
8) TJ Sokol Holice – informace o vyúčtování
9) Hospodaření DSOH 2022
10) Změna územního plánu
11) Dohoda o spolupráci mezi městem Holice a DSOH – cyklostezka Holice – Horní Ředice
12) Převody nemovitého majetku
13) Cena města Holic
14) Sdělení starosty města
15) Různé

Zasedání zastupitelstva města je veřejné a k účasti na něm jsou zváni všichni občané.

Bc. Petr Vitman v. r.

tajemník

 

Zároveň upozorňujeme, že ze zasedání Zastupitelstva města Holic je pořizován videozáznam, který je následně zveřejněn na youtube kanálu města.
Podkladové materiály pro jednání zastupitelstva najdete zde <<.