Úvod > Infocentrum > Aktuality > 2023 > Příprava vyhlášky o nočním klidu pro rok 2023

Příprava vyhlášky o nočním klidu pro rok 2023

19. 1. 2023

Sdílet Facebook Twitter

Město Holice připravuje vyhlášku o nočním klidu pro rok 2023. Jestliže tradičně pořádáte nebo se chystáte pořádat významnou a rozsáhlou akci určenou širokému okruhu návštěvníků, je možné do 15. února 2023 požádat o její zahrnutí do výjimek uvedených ve vyhlášce, kdy bude doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.00 do 6.00 hod.).

Návrh vyhlášky bude zařazen do programu jednání Zastupitelstva města Holic dne 13. března 2023.

Žádosti formou prostého dopisu nebo e-mailu, ve kterém uvedete požadovaný časový rozsah omezení nočního klidu, místo konání akce (např. uvedení ulic, místních částí) a její stručnou charakteristiku, adresujte Městskému úřadu Holice. 

Kontaktní údaje:

Adresa: Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 01 Holice

E-mail: holice@mestoholice.cz

Podatelna: podatelna@mestoholice.cz

Datová schránka: hwkbrgj

Žádost lze podat také osobně na podatelně městského úřadu nebo přímo u tajemníka městského úřadu.