Úvod > Infocentrum > Aktuality > 2023 > Zahájení svozu biologického odpadu 2023

Zahájení svozu biologického odpadu 2023

28. 3. 2023

Sdílet Facebook Twitter

Letošní svoz bioodpadu začíná v týdnu od  3. dubna a bude prováděn 1 x týdně ve středu, čtvrtek a pátek (stejný den, jako svoz komunálního odpadu ve vaší ulici, avšak v každotýdenním intervalu).

Do nádob, prosíme, nedávejte
• tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu
• maso, kosti, uhynulá zvířata
• biologicky nerozložitelné a jiné odpady

Zároveň připomínáme, že jedlé oleje a tuky mohou být nadále odevzdávány ve sběrných dvorech a na sběrných místech s obsluhou v době jejich otevření. Svoz jedlých olejů bude probíhat celoročně, společně se svozem směsného komunálního odpadu. Pevně uzavřené nádoby s jedlými oleji a tuky se umístí v den svozu vedle sběrné nádoby na směsný komunální odpad nebo na její víko.