Úvod > Infocentrum > Aktuality > 2023 > Zpráva z jednání Rady města Holic 4. září 2023

Zpráva z jednání Rady města Holic 4. září 2023

20. 9. 2023

Sdílet Facebook Twitter

Rada města Holic na svém zasedání 4. září schválila zveřejnění záměru na pronájem bistra na stadionu pro období let 2024–2026, schválila dlouhodobé pronájmy veřejného prostranství dle záměru vyhlášeného 19. července na úřední desce města. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozvoj webových stránek města. Dále vzala na vědomí informace týkající se pumptrackového hřiště, informace o objektu čp. 10 na náměstí T. G. Masaryka a Zápis o průběhu konkursního řízení pro výběr uchazečky/uchazeče na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele MŠ Holice Pardubická. Usnesení rady jsou dostupná na webových stránkách města v sekci Dokumenty města - Rada města