Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Obecní živnostenský úřad > Kontrola podnikatelské činnosti

Kontrola podnikatelské činnosti

Sdílet Facebook Twitter

Předmětem kontroly jsou povinnosti stanovené živnostenským zákonem a dalšími právními předpisy, které se vztahují na živnostenské podnikání, poskytování služeb, případně na dodržování podmínek uložených v rozhodnutí o udělení koncese. Vedle toho jsou živnostenským úřadům svěřeny další kontrolní pravomoci, jako je kontrola dodržování povinností při značení lihu, tabákových výrobků apod.

Pokud jste obdrželi pozvánku a máte nějaké nejasnosti, neváhejte kontaktovat vyřizující pracovnici a ptejte se.

Základním právní předpis pro výkon kontroly živnostenských úřadů:

Zákon č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád)