Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Obecní živnostenský úřad > Ohlášení živnosti a žádost o koncesi – právnická osoba

Ohlášení živnosti a žádost o koncesi – právnická osoba

Sdílet Facebook Twitter

Ohlásit živnost je možné u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu dle vaší volby, a to buď osobně, poštou, nebo elektronicky (např. do datové schránky úřadu).

Podat žádost o koncesi je možné u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu dle vaší volby, a to buď osobně, poštou, nebo elektronicky (např. do datové schránky úřadu). Oprávnění provozovat živnost koncesovanou vzniká nabytím právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Informace o základních požadavcích, které stanoví právní předpisy pro zahájení, průběh a ukončení živnostenského podnikání:

Průvodce živnostenským podnikáním

Formulář v případě osobní návštěvy vyplní pracovník živnostenského úřadu elektronicky:

Registrační formulář pro právnickou osobu

Další formuláře pro možné využití

Správní poplatky:

Aktuální ceník najdete v položce č. 24