Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Obecní živnostenský úřad > Oznámení změn, přerušení, provozovny nebo zrušit živnost

Oznámení změn, přerušení, provozovny nebo zrušit živnost

Sdílet Facebook Twitter

Oznámit změnu je možné u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu dle vaší volby, a to buď osobně, poštou, nebo elektronicky (např. do datové schránky úřadu).

Přerušení a pokračování provozování živnosti, zahájení a ukončení činnosti v provozovně je třeba oznámit předem, tj. nejdéle v den, kdy daná skutečnost nastane.

Změnový list v případě osobní návštěvy vyplní pracovník živnostenského úřadu elektronicky:

Formulář – Změnový list

Pokyny k vyplnění změnového listu:

Pokyny

Správní poplatky:

Aktuální ceník najdete v položce č. 24