Úvod > Město a úřad > Územní plánování > ÚP a ÚAP Holice > Zveřejnění informace o technické infrastruktuře dle § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.

Zveřejnění informace o technické infrastruktuře dle § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.

Zveřejnění informace o technické infrastruktuře dle § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Dle § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 stavebního zákona.

V ORP Holice je technická infrastruktura obsažena v následujících jevech dle Přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti:

Sdílet Facebook Twitter