• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Dokumenty ke stažení

Up

Zveřejnění informace o technické infrastruktuře dle § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.

Zveřejnění informace o technické infrastruktuře dle § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Dle § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 stavebního zákona.

V ORP Holice je technická infrastruktura obsažena v následujících jevech dle Přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti:

 

A067 – Technologický objekt zásobování vodou vč. ochranného pásma

Textová část
Grafická část

 

A068 – Vodovodní síť vč. ochranného pásma

Textová část
Grafická část

 

A069 – Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod vč. ochranného pásma

Textová část
Grafická část

 

A070 – Síť kanalizačních stok vč. ochranného pásma

Textová část
Grafická část

 

A072 – Elektrická stanice vč. ochranného pásma

Textová část
Grafická část

 

A073 – Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy vč. ochranného pásma 

Textová část
Grafická část

 

A074 – Technologický objekt zásobování plynem vč. ochranného pásma

Textová část
Grafická část

 

A075 – Vedení plynovodu vč. ochranného pásma

Textová část
Grafická část

 

 A081 – Elektronické komunikační zařízení vč. ochranného pásma

Textová část
Grafická část

 

A082 – Komunikační vedení vč. ochranného pásma

Textová část
Grafická část
 
 
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds