• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Zasedání zastupitelstva města Holic - 23. dubna 2019

Vytisknout
Kategorie: Oznámení - informace Zpět
Datum konání: v úterý 23. dubna 2019  od  18.00 hodin
Kde: v zasedací místnosti Městského úřadu Holice
            
Program:
 1. Zahájení, schválení programu, ověření zápisu z minulého zasedání.
 2. Jmenování zapisovatele, schválení ověřovatelů.
 3. Projednání nároku na náhradu vzniklé újmy společnosti Kurštejn s.r.o. Jezbořice.
 4. Projednání zakázky „Rekonstrukce elektroinstalace v budovách ZŠ Holubova Holice“
 5. Rozpočtová změna v rozpočtu města na rok 2019.
 6. Schválení směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
 7. Osvětlení křižovatek na obchvatu – stanovisko města.
 8. Podání žádosti o dotaci na odbahnění rybníka Blažkovec.
 9. Prodej plynové přípojky k domu Hradecká čp.59.
 10. Různé
 11. Závěr
SRDEČNĚ ZVEME  OBČANY na veřejné zasedání zastupitelstva města Holic
 
Mgr. Ondřej Výborný v.r., starosta města
Vyvěšeno: 12.04.2019
Sejmuto: 23.04.2019
Číslo jednací:
Zodpovídá: Administrator
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds