Aktuálně v Holicích

Výběrové řízení - referent/ka na úseku investic, referent/ka stavebního úřadu

Tajemník Městského úřadu Holice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referet/ka na úseku investic a referet/ka stavebního úřadu

22. 9. 2023

Výběrové řízení - Ředitel/ka MŠ Holice (Pardubická)

Rada města Holic vyhlašuje konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Mateřské školy Holice, Pardubická 992, okres Pardubice

20. 9. 2023

Zpráva z jednání Rady města Holic 4. září 2023

Rada města Holic schválila zveřejnění záměru na pronájem bistra na stadionu pro období let 2024–2026, schválila dlouhodobé pronájmy veřejného prostranství dle záměru vyhlášeného 19. července na úřední desce města. Rada města doporučila zastupitelstvu schválit rozvoj webových stránek města. Dále vzala na vědomí informace týkající se pumptrackového hřiště, objektu čp. 10 na nám. T. G. Masaryka a Zápis o průběhu konkursního řízení na pracovní místo ředitelky/ředitele MŠ Holice Pardubická

20. 9. 2023

Oznámení o plánovaném přerušení dodávek elektrické energie 25.09.2023

Vážení občané, dne 25. září dojde v čase od 7.15 do 17.45 hod. k plánované odstávce elektrické energie v následujících lokalitách: ulice Bratří Čapků čp. 81, 87, 636 a Dudychova čp. 129, 136, 305.

11. 9. 2023

"Měníme Holice"

Vážení občané, máte nápad, co by se dalo v Holicích změnit, zlepšit? Může se jednat o dovybavení dětského hřiště, nové posezení, opravení sochy či kapličky, vysázení zeleně. Nebo víte o místě, které by si zasloužilo oživit nebo upravit? Zapojte se s námi do projektu a pojďte změnit Holice k lepšímu.

1. 9. 2023

Kalendář akcí

26. 9. 2023

od 19.30 hod.

26. 9. 2023

od 13.00 do 16.30 hod.

Evropský den jazyků

Přijďte oslavit rozmanitost evropských kultur