Úvod > Infocentrum > Aktuality

Aktuality

Podomní Prodej

Varování před podomním prodejem a nabídkou služeb na území města

Upozorňujeme občany na pohyb osob na území města Holic, které se pod různou záminkou snaží dostat do domácností. V Holicích je podomní prodej a nabídka služeb Nařízením města Holic č. 1/2020 zakázán. V případě jakéhokoli podezření na páchání této trestné činnosti se neváhejte obrátit na linku 158.

25. 11. 2022 /

Byt, Č. 6, Holubova 7

Zveřejnění záměru pronájmu městského bytu

Město Holice zveřejňuje záměr pronájmu bytu č. 6, ulice Holubova č.p. 46, Holice. Žádosti je možné podávat do 7. prosince 2022 do 9.00 hod.

23. 11. 2022 /

Informace Z Úřadu (1)

Prodej parkovacích karet na rok 2023

Od 1. prosince 2022 bude zahájen prodej ročních i časových parkovacích karet.

22. 11. 2022 /

BIO odpad

Končí letošní svoz BIO odpadu

Ve dnech 23.–25. listopadu 2022 proběhne poslední svoz BIO odpadu v roce 2022.

21. 11. 2022 /

Výběrové řízení

Nabídka volných pracovních pozic na MÚ Holice

Tajemník Městského úřadu Holice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na odboru správy majetku a výstavby města a na obsazení pracovní pozice na odboru správním.

21. 11. 2022 /

Informace

Ocenění Pardubického kraje

Ceny Pardubického kraje jsou nejvyšším oceněním, kterým kraj vyjadřuje uznání a respekt významným osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které se zasloužily o rozvoj Pardubického kraje

2. 11. 2022 /