Úvod > Infocentrum > Aktuality

Aktuality

Informace Z Úřadu (1)

Informace o dočasném uzavření oddělení

Vážení občané, dovolujeme si vás upozornit, že ve dnech 20.-23. června 2023 bude z provozních důvodů uzavřeno oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů a také oddělení matriky a evidence obyvatel. O občanský průkaz nebo cestovní pas je možné vzhledem ke zrušené místní příslušnosti požádat na jakémkoli úřadě s rozšířenou působností či na magistrátu.

8. 6. 2023 /

Výběrové řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucí správního odboru

Tajemník městského úřadu Holice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí správního odboru

7. 6. 2023 /

Zprávy Z Rady Do Aktualit

Zpráva z jednání Rady města Holic 22. května 2023

Rada města Holic na jednání 22. května schválila Smlouvu o poskytnutí dotace pro Kulturní dům města Holic a Africké muzeum Dr. Emila Holuba, schválila uzavření smlouvy na opravu a odbahnění rybníka Kamenec a také schválila složení delegací do partnerských měst. Rada dále přijala doporučující usnesení a doporučila zastupitelstvu města schválit pořízení změny Územního plánu Holice. Rada vzala na vědomí zprávu o činnosti Sboru pro občanské záležitosti.

6. 6. 2023 /

Zahájení Nástup II

XXIII. Olympiáda žáků škol holického regionu

Dnes byla v Holicích zahájena XXIII. Olympiáda žáků škol holického regionu. Celý týden bude jistě plný očekávání, radosti a úžasných sportovních výkonů v duchu fair play. Přejeme všem sportovcům, ať se jim daří a sport jim přináší radost.

5. 6. 2023 /

SKMBT C36023053111170

Pronájem bytu č. 2 náměstí T. G. Masaryka 19, Holice

Pronajímatel: město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice, IČ 00273571, Předmět nájmu: Byt č. 2 v domě č.p. 19 nám. T. G. Masaryka, Holice, 1NP, o velikosti 1+1, severní strana do náměstí, možný k nastěhování od 20. června 2023. Datum a hodina ukončení podávání žádostí: 12. června 2023 v 10:00 hodin.

1. 6. 2023 /

Autobus

Výlukový jízdní řád - 650200 - Pardubice - Holice - Borohrádek - Kostelec n. O. - Rychnov n. Kněžnou

Vážení občané, z důvodu uzavírky komunikace v Doudlebech nad Orlicí jezdí spoje dle výlukového jízdního řádu. Tento výlukový jízdní řád je platný do 25. června 2023.

1. 6. 2023 /