Cookie Consent by Free Privacy Policy website Dotace a granty | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Dotace a granty

Dotace a granty

Zobrazit obrázek: Modernizace Chat Blazkovec 20231108

Modernizace chat na Blažkovci, Holice

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a jeho cílem je zlepšení stavu chat a komfortu jejich užívání.

Více informací

Zobrazit obrázek: 20210920 Eud

Modernizace komunikačních nástrojů města Holice

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality informovanosti občanů ve správním obvodu Holice prostřednictvím moderních a uživatelsky jednoduchých elektronických publikačních nástrojů.

Více informací

Zobrazit obrázek: Rozšíření sepapace odpadu ve městě Holice

Rozšíření separace odpadu ve městě Holice

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Více informací

Zobrazit obrázek: Sokolský park - výsadba zeleně

Projekt "Výsadba stromů v Sokolském parku v Holicích"

Projekt "Výsadba stromů v Sokolském parku v Holicích" byl realizován s podporou Státního fondu životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Více informací

Zobrazit obrázek: Vybudování odborných učeben - ZŠ Holubova

Projekt "Vybudování odborných učeben a zajištění vnitřní konektivity v budovách ZŠ Holice, Holubova 47"

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ, Holubova 47.

Více informací

Zobrazit obrázek: Město Holice - Sociální bydlení

Projekt "Město Holice – Sociální bydlení"

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu ve městě Holice, který bude následně sloužit pro sociální bydlení pro osoby v bytové nouzi. Cílem je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.

Více informací

Zobrazit obrázek: Zvýšení bezpečnosti - Podhráz

Projekt "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Holicích – výstavba chodníku Podhráz – Holice“

Cílem předkládaného projektu je zvýšení bezpečnosti provozu chodců v Holicích, konkrétně pak v městské části Podhráz a zároveň také zvýšení bezpečnosti motoristů na silnici III/29817.

Více informací

Zobrazit obrázek: Efektivní úřad obce Holice

Efektivní úřad obce Holice

Optimalizace procesů a postupů související s evidencí, řízeným oběhem a důvěryhodným ukládáním dokumentů v organizaci.

Více informací

Zobrazit obrázek: Oprava místní komunikace ulice Smetanova – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Projekt "Oprava místní komunikace – ulice Smetanova, Holice"

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Dotační titul: Podpora rozvoje regionu 2019+.

Více informací

Zobrazit obrázek: Využití srážkových vod – I. etapa

Projekt "Holice – využití srážkových vod, I. etapa"

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Více informací

Zobrazit obrázek: Projekt

Projekt "Holice, ul. Smetanova, oprava kaple sv. Josefa"

Realizaci projektu Holice, ul. Smetanova, oprava kaple sv. Josefa finančně podpořil Pardubický kraj.

Více informací

Zobrazit obrázek: Projekt

Projekt "Městský památkový okruh Holice"

Realizaci projektu "Městský památkový okruh Holice" finančně podpořil Pardubický kraj.

Více informací

Zobrazit obrázek: Projekt

Projekt "Veřejná servisní cyklostanice, Holice"

Realizaci projektu "Veřejná servisní cyklostanice, Holice" finančně podpořil Pardubický kraj.

Více informací