Úvod > Město a úřad > Dotace a granty

Dotace a granty

Zobrazit obrázek: Rozšíření sepapace odpadu ve městě Holice

Rozšíření separace odpadu ve městě Holice

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Více informací

Zobrazit obrázek: Sokolský park - výsadba zeleně

Projekt "Výsadba stromů v Sokolském parku v Holicích"

Projekt "Výsadba stromů v Sokolském parku v Holicích" byl realizován s podporou Státního fondu životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Více informací

Zobrazit obrázek: Vybudování odborných učeben - ZŠ Holubova

Projekt "Vybudování odborných učeben a zajištění vnitřní konektivity v budovách ZŠ Holice, Holubova 47"

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ, Holubova 47.

Více informací

Zobrazit obrázek: Město Holice - Sociální bydlení

Projekt "Město Holice - Sociální bydlení"

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu ve městě Holice, který bude následně sloužit pro sociální bydlení pro osoby v bytové nouzi. Cílem je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.

Více informací

Zobrazit obrázek: Zvýšení bezpečnosti - Podhráz

Projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Holicích - výstavba chodníku Podhráz - Holice“

Cílem předkládaného projektu je zvýšení bezpečnosti provozu chodců v Holicích, konkrétně pak v městské části Podhráz a zároveň také zvýšení bezpečnosti motoristů na silnici III/29817.

Více informací

Zobrazit obrázek: Efektivní úřad obce Holice

Efektivní úřad obce Holice

Optimalizace procesů a postupů související s evidencí, řízeným oběhem a důvěryhodným ukládáním dokumentů v organizaci.

Více informací