Cookie Consent by Free Privacy Policy website Projekt "Holice – využití srážkových vod, I. etapa" | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Dotace a granty > Projekt "Holice – využití srážkových vod, I. etapa"

Projekt "Holice – využití srážkových vod, I. etapa"

Sdílet Facebook Twitter

Název projektu:

Holice - využití srážkových vod, I. Etapa

Žadatel:

Město Holice

Anotace projektu:

Předmětem projektu je vybudování systému využití srážkových vod ze střech vybraných veřejných budov pro účely zavlažování Sokolského parku, zahrad mateřské školy a objektu Opatrovny v centru města Holic.

Popis:

Projekt řeší problém využití srážkových vod v intravilánu města Holice. V rámci projektu dojde
k vybudování systému akumulace srážkových vod a k jejich hospodárnému využití. Řešené území se nachází v Pardubickém kraji ve městě Holice. Vlastní stavba je navržena v centru města Holice, převážně v ulici Holubova a v jejím bezprostředním okolí. Pozemky pro výstavbu jsou vesměs veřejné přístupné, jedná se o veřejná prostranství a plochy městské zeleně. 

Stavba je rozdělena do dvou etap.

 1. Etapa
 • Podchycení dešťových vod z vybraných veřejných budov města
 • Systém dešťové kanalizace, odvádějící dešťové vody do akumulační nádrže
 • Závlahový systém Sokolského parku a zahrad mateřské školy a Opatrovny
 • Napojení akumulační nádrže bezpečnostním přelivem na systém jednotné kanalizace
 • Rozvody elektrické energie a ovládací rozvod (mimo rozvodů mezi studnou "U hasičů"
  a akumulační jímkou)
 1. Etapa - tato etapa není předmětem předkládaného projektu
 • - Napojení akumulační nádrže na náhradní zdroj vody - studna "U hasičů"
 • - Rozvody elektrické energie a ovládací rozvody mezi studnou "U hasičů" a akumulační jímkou

Každá etapa tvoří samostatný, ucelený a funkční celek. 2. etapa doplňuje stavbu 1. etapy o možnost náhradního napájení závlahového systému podzemní vodou, přičemž hlavním zdrojem vody
pro závlahy zůstávají dešťové vody ze střech budov.

Pozemky dotčené I. etapou stavby:

parc.č. 363/3, 366/1, 366/2, 368, 2393/1, 2393/5, 351/2, 348/1, 350/1, 349, 347/2, 347/1, 347/3, 346, vše v katastrálním území Holice v Čechách.

Cílem projektu je postupně omezovat vypouštění neznečištěných srážkových vod do kanalizace. Srážkové vody budou zadrženy a využívány k zalévání zahrad mateřské školy a objektu Opatrovny
a Sokolského parku, což v době velké srážkové aktivity může pomoci oddálit přetížení kanalizačního systému a potenciálně snížit i možné následky povodně. Dojde k využití zadržené srážkové vody
v sušším období.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií -  Fondem soudržnosti  v rámci Operačního programu Životní prostředí