Cookie Consent by Free Privacy Policy website Projekt "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Holicích – výstavba chodníku Podhráz – Holice“ | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Dotace a granty > Projekt "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Holicích – výstavba chodníku Podhráz – Holice“

Projekt "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Holicích – výstavba chodníku Podhráz – Holice“

Sdílet Facebook Twitter

Zvýšení bezpečnosti - Podhráz

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Holicích: Výstavba chodníku Podhráz – Holice

Město Holice získalo dotaci na projekt s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Holicích – výstavba chodníku Podhráz – Holice“.

Stručný popis projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Holicích prostřednictvím výstavby nového chodníku podél silnice III. třídy (silnice III/29817). Chodník bude propojením stávajícího chodníku vybudovaného na společné hranici k.ú. Horní Ředice a k.ú. Holice v Čechách a stávající chodníku ve směru od centra Holic. Chodník bude vybudován ve velmi nepřehledné zatáčce v bezprostřední blízkosti zástavby a realizací tohoto chodníků dojde ke zvýšení bezpečnosti motoristů i chodců.

Cíle projektu

Cílem předkládaného projektu je zvýšení bezpečnosti provozu chodců v Holicích, konkrétně pak v městské části Podhráz a zároveň také zvýšení bezpečnosti motoristů na silnici III/29817. Předmět projektu – nová výstavba chodníku Holice-Podhráz – se nachází v nepřehledné zatáčce, kde jsou chodci nuceni využívat okraj komunikace III/29817 pro dojití k autobusu či od autobusu do svého domova. Toto místo bylo součástí celostátního sčítání dopravy, které uskutečnilo v roce 2016 Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Sčítání intenzity dopravy v tomto úseku prokázalo, že daným úsekem projede za den 3 526 automobilů, z toho 163 těžkých nákladních vozidel, tuto komunikaci lze považovat tudíž za frekventovanou. Zajištění bezpečné chůze pro chodce, na k tomu přizpůsobené komunikaci, je nutností a cílem předkládaného projektu.

Termín realizace projektu

Termín realizace projektu je od 1. 4. 2018 do 31. 10. 2018. Na základě uskutečněného výběrového řízení budou stavbu provádět Technické služby Holice. Stavební práce byly již zahájeny na začátku května 2018 a nejpozději do 31. 10. 2018 budou ukončeny.

Na realizovaný projekt je poskytována finanční podpora z EU, konkrétně z Integrovaného regionální operačního programu.