Cookie Consent by Free Privacy Policy website Zpráva z jednání Rady města Holic 22. května 2023 | Holice | město neznámé energie
Úvod > Infocentrum > Aktuality > 2023 > Zpráva z jednání Rady města Holic 22. května 2023

Zpráva z jednání Rady města Holic 22. května 2023

6. 6. 2023 |

Sdílet Facebook Twitter

Rada města Holic na jednání 22. května schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém kraji pro Kulturní dům města Holic a Africké muzeum Dr. Emila Holuba na pořízení vitrín, uzavření smlouvy na akci Oprava a odbahnění rybníka Kamenec s firmou KVIS Pardubice a.s. a rovněž schválila složení delegací do partnerských měst. Rada také přijala doporučující usnesení a zastupitelstvu města např. doporučila na žádost města schválit pořízení změny Územního plánu Holice za účelem prověření potřeby regulace pro umísťování výroben elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v nezastavěném území pro celé katastrální území Holice v Čechách. Na vědomí rada vzala zprávu o činnosti Sboru pro občanské záležitosti.