Radnice

Předchozí

Stanoviště č. 2

Následující

Městský úřad Holice

První zmínky o holické radnici nás přivádějí do druhé poloviny 16. století. V roce 1563 shořel vůbec první zdejší známý "rathauz" a konšelé proto pro radní potřeby upravili právě zakoupené stavení Jana Konopníka. Překulilo se jedno století a v roce 1680 radnice opět padla popelem. O 8 let později pak tesařský mistr Lukáš Řehák z Bořic vystavěl novou dřevěnou radnici.

18. století

V dubnu 1819 ji ochotní sousedé holičtí za dva dny rozebrali a ihned začali kopat základy radnice nové (a tu práci sousedstvo z lásky, rovněž při zednických a také potažní práci, ochotně vykonávalo, ne však všichni“) a 26. dubna 1819 položili základní kámen. Jmény úředních osob ho opatřil Jan Stoklasa z Borohrádku. Na místě někdejší dřevěné radnice dlouhé 29 a široké 34 loktů (1 loket je 59,3 cm), s podsíněmi a hostincem tak za více jak 12 tisíc zlatých vyrostla budova zděná, dokončená v roce 1824. O 3 roky později mezi ni a masné krámy postavili Holičtí směrem do dnešní Holubovy ulice ještě stáje pro potřeby radničního zájezdního hostince. Na jejich místě v roce 1842 vyrostl po požáru města boční trakt, v roce 1849 ukončil činnost zájezdní hostinec a do jeho prostor se nastěhovaly nové úřady – okresní politický úřad, okresní soud a berní úřad. Dne 22. září jmenovaného roku se totiž Holice staly jejich sídlem – po zrušení a postátnění úřadů panských. V průběhu dalších let se radnice stala sídlem Studentského spolku, městského muzea, městské knihovny, spolkovou místnost s vlastní knihovnou v ní měli i dobrovolní hasiči.

Zničení původní radnice

Osudovým okamžikem se pro historickou budovu staly květnové události roku 1945. Dne 6. května ji při německém náletu na město zasáhla bomba shozená letadlem Focke Wulf 190 a následně vybouchla uvnitř uložená munice. Němci nedovolili hořící radnici hasit. Shořela v ní proto spousta uměleckých děl vysoké hodnoty, např. studie Urbanovy opony pardubického městského divadla či různé cenné obrazy z pardubické radnice, dovezených do Holic v domnění, že zde budou ve větším bezpečí. Plamenům za oběť padly i exponáty zdejšího městského muzea, které už nebylo nikdy obnoveno.

Nová radnice

Po osvobození se s opravou starobylé radnice, ve které se narodil nejslavnější holický rodák africký cestovatel Dr. Emil Holub, již nepočítalo a její trosky občané postupně odstranili. Bourání začalo 23. června 1945 a účastnilo se ho i mnoho dobrovolníků, např. legionáři, učitelé, partyzáni či železničáři. Místní národní výbor pak dalších 6 let úřadoval v bývalé Schickově továrně v Nádražní ulici (dnes automobilní škola), odkud se 1. dubna 1951 přestěhoval do nové budovy – dnešní radnice. Z velkorysého projektu holického rodáka arch. Karla Dudycha se však realizace dočkala jen boční část do Holubovy ulice. Radnice tak natrvalo opustila náměstí. Současnou podobu dostala rekonstrukcí a dostavbou v roce 2004. Vestibul zdobí kamenný polychromovaný znak města z roku 1820.

Galerie

Zobrazit obrázek: Historická budova radnice
Ulice Holuba Afrického
Dvůr vypálené radnice
Vypálená radnice
Náčrt vypálené budovy radnice
Budova Městského národního výboru po dostavbě
Dnešní podoba městského úřadu