Cookie Consent by Free Privacy Policy website Krizový štáb obce s rozšířenou působností | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Bezpečnost, krizové řízení a ochrana obyvatelstva > Krizové orgány > Krizový štáb obce s rozšířenou působností

Krizový štáb obce s rozšířenou působností

Vedoucí krizového štábu: Mgr. Ondřej Výborný – starosta města (předseda KŠ)
Zástupce krizového štábu: Petr Kačer – místostarosta města (místopředseda KŠ)
Tajemník krizového štábu: Marcel Žídek

Členové:

 • Bc. Petr Vitman – tajemník MÚ
 • Ing. Jaroslav Frumert – vedoucí odborné skupiny
 • Ing. Eva Vorlová – vedoucí odborné skupiny
 • Lenka Kovaříková, MBA – vedoucí odborné skupiny
 • Ing. Jana Řezaninová – vedoucí odborné skupiny
 • a další přizvaní – složky IZS, odborné služby atd.  

Krizový štáb je pracovním orgánem starosty obce, který ho svolává a používá pouze v případě, že:

 • je vyhlášen STAV NEBEZPEČÍ pro celé území nebo jeho část v působnosti příslušného orgánu krizového řízení,
 • vedoucí KŠ rozhodl použít krizový štáb ke koordinaci záchranných a likvidačních prací, zpravidla po obdržení žádosti o koordinaci záchranných a likvidačních prací k tomu oprávněné osoby, kterou je velitel zásahu nebo řídící důstojník hasičského záchranného sboru kraje,
 • je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,
 • aktivace krizového štábu je součástí úkolů prováděných při cvičení.

Aktivaci krizového štábu provádí:

 • vedoucí KŠ, který současně stanoví čas a místo jeho úvodního zasedání.

Zasedání krizového štábu

Krizový štáb podle rozhodnutí vedoucího KŠ se k zasedání schází operativně. Vedoucí krizového štábu rozhodne o tom, zda krizový štáb bude jednat nepřetržitě. V takovém případě jednotliví členové bezpečnostní rady orgánu krizového řízení mohou být, s předchozím souhlasem vedoucího krizového štábu při zasedání zastupováni jimi pověřenými pracovníky svých orgánů nebo složek integrovaného záchranného systému. Vedoucí krizového štábu je oprávněn přizvat na jednání i další osoby, (odborníky, kteří nejsou členy krizového štábu).

Úkoly krizového štábu:

 • nepřetržitě zabezpečovat pracovní, poradní a informační servis pro rozhodování svého vedoucího při krizových stavech,
 • koordinovat záchranné a likvidační práce, zpravidla po obdržení žádosti o koordinaci těchto prací od oprávněné osoby, kterou je velitel zásahu nebo řídící důstojník HZS kraje.

Základní úkoly stálé pracovní skupiny

V součinnosti s operačními a informačními středisky složek IZS při řešení krizové situace nebo koordinace záchranných a likvidačních prací zabezpečovat podklady pro úvodní zasedání krizového štábu po vzniku mimořádné události nebo vyhlášení krizového stavu pro správní území obce Holice s rozšířenou působností.

Úkoly tajemníka KŠ

Zabezpečuje komunikaci krizového štábu s organizačními částmi orgánů krizového řízení, jehož je zaměstnancem. Zabezpečuje mimo jiné porady se zástupci organizačních složek orgánů krizového řízení, svolání a řízení porad zástupců správního území.