Úvod > Město a úřad > Kontakty > Sociální odbor

Sociální odbor

Jméno a příjmení / umístění
Telefon / E-mail
č. dveří
Ing. Jana Řezaninová
vedoucí odboru, kurátor pro dospělé občany
+420 466 741 270, +420 603 435 600
rezaninova@mestoholice.cz
105
Mgr. Lenka Burešová
kurátor pro mládež
+420 466 741 272
buresova@mestoholice.cz
112
Bc. et Bc. Denisa Hálová
péče o rodinu a děti
+420 466 741 273
halova@mestoholice.cz
104
Mgr. Jana Žáková
péče o rodinu a děti
+420 466 741 273
zakova@mestoholice.cz
104
Bc. Dita Vobořilová
péče o rodinu a děti
+420 466 741 271
voborilova@mestoholice.cz
115
Drahomíra Richterová, DiS.
sociální pracovnice, sociální agenda
+420 466 741 275
richterova@mestoholice.cz
119
Lenka Machatá, DiS.
sociální pracovnice, sociální agenda
+420 466 741 275
machata@mestoholice.cz
119