Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Obecní živnostenský úřad > Oznámení změn v evidenci zemědělského podnikatele, přerušení nebo vyřazení

Oznámení změn v evidenci zemědělského podnikatele, přerušení nebo vyřazení

Sdílet Facebook Twitter

Můžete vyřídit na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

Právní předpis:

Zákon č. 252/1997 Sb., zákon o zemědělství (§§ 2e, 2f)

Formulář pro oznámení změn:

Oznámení změn a doplnění evidence EZP

Správní poplatky:

Aktuální ceník najdete v položce 6

Veřejný přístup do EZP:

http://eagri.cz/public/app/SZR/EZP