Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Obecní živnostenský úřad > Zápis do evidence zemědělského podnikatele

Zápis do evidence zemědělského podnikatele

Sdílet Facebook Twitter

Evidence zemědělských podnikatelů (dále jen EZP) je vedena na základě ustanovení §2e až § 2ha zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění obecními úřady obcí s rozšířenou působností.

Fyzická nebo právnická osoba, která plánuje podnikat v zemědělství, tedy která bude provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, je povinna se zaevidovat jako zemědělský podnikatel na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Pokud jste fyzickou osobou provozující pouze drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléháte evidenci zemědělského podnikatele.

Právní předpis:

Zákon č. 252/1997 Sb., zákon o zemědělství (§§ 2e, 2f)

Formulář pro právnickou osobu:

Žádost o zápis do EZP – právnická osoba

Formulář pro fyzickou osobu:

Žádost o zápis do EZP – fyzická osoba

Správní poplatky:

Aktuální ceník najdete v položce 6

Veřejný přístup do EZP:

http://eagri.cz/public/app/SZR/EZP