Cookie Consent by Free Privacy Policy website Agendy úřadu odboru dopravy | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Odbor dopravy > Agendy úřadu odboru dopravy

Agendy úřadu odboru dopravy

Sdílet Facebook Twitter

Odbor dopravy vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností:

  • podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. vydává registrace k provozování autoškoly, provádí zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění, provádí zkoušky žadatelů o průkaz profesní způsobilosti řidiče, vykonává státní odborný dozor),
  • podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (např. uděluje a odnímá řidičská oprávnění, vede registr řidičů, vydává řidičské průkazy, průkazy profesní způsobilosti řidiče nebo paměťové karty do digitálního tachografu, zaznamenává body za jednání zařazené do bodového hodnocení, projednává správní delikty podle tohoto zákona),

  • podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích),

  • podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů (např. projednává přestupky a správní delikty podle tohoto zákona),

  • podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích  ve znění pozdějších předpisů (např. vede registr silničních vozidel, schvaluje technickou způsobilost silničních vozidel, přiděluje registrační značky, dočasně i trvale vyřazuje vozidla z registru, uděluje a odnímá oprávnění k provozování stanic měření emisí, vykonává státní odborný dozor, projednává přestupky a správní delikty podle tohoto zákona),

  • podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (vykonává funkci dopravního úřadu pro městskou autobusovou dopravu a taxislužbu).