Cookie Consent by Free Privacy Policy website Investiční výstavba | Holice | město neznámé energie

Investiční výstavba

Sdílet Facebook Twitter

Odbor SMVM zajišťuje v oblasti investiční výstavby:

  • návrh na realizaci investičních akcí a oprav majetku města pro přípravu rozpočtu na příští kalendářní rok, návrh projedná před sestavením návrhu rozpočtu města s finančním odborem,
  • připravuje a zabezpečuje realizaci investičních akcí města a oprav majetku města velkého rozsahu, tj. připravuje projektovou dokumentaci akce, jednání s vlastníky pozemků i s dotčenými orgány a investory, připravuje smlouvy, žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení, inženýrskou činnost, stavební dozor, žádosti o kolaudaci, předání dokončené investice správci nebo uživateli, připravuje návrhy pro rozhodování orgánů města,
  • zabezpečuje potřebné podklady pro zápis nových staveb do katastru nemovitostí a pro provedení souvisejících změn v majetkové a účetní evidenci města,
  • zabezpečuje řádný průběh zadávání veřejných zakázek města v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a připravuje podklady pro rozhodování orgánů města o úkonech města jako zadavatele veřejných zakázek,
  • vede evidenci záruk a reklamací a zajišťuje jejich včasné uplatňování.